Search This Blog

Followers

like Batu

Jumlah Paparan Halaman

Isnin, 21 November 2011

Pengaruh Perbuatan & Percakapan Kita

Salam semua, jika kita perhatikan pada hari ini, ramai yang bercakaran demi kepentingan peribadi terutama politik. Bilakah kesudahanya? Setiap hari ada sahaja yang mengeluarkan kata-kata busuk, perbuatan yang yang buruk, penghinaan sesama manusia. Ini tidak terhad hanya kepada rakyat biasa, tetapi yang telah duduk di kerusi selesa tidak ketinggalan malah lebih jijik lagi perbuatanya.

Ya, manusia hanya menumpang dimuka bumi ini. Kitalah pelakon-pelakonya. Dengan itu, berbuat baik lah, kerana kita hidup hanya sementara.

Mampukah kita, pemimpin-pemimpin kita, tak kiralah dari aliran politik mana mengubah menjadi yang lebih baik. Ini kerana perbuatan baik dan percakapan baik akan mempengaruhi sesuatu keadaan itu.

Manusia sentiasa mencari lingkungan yang tenang tempat mereka dapat hidup dengan aman, gembira, dan membina persahabatan. Meskipun mereka merindukan keadaan yang demikian itu, mereka tidak pernah melakukan usaha untuk menyuburkan nilai-nilai tersebut, tetapi sebaliknya, mereka sendirilah yang menjadi penyebab terjadinya konflik dan kesengsaraan. Sering kali orang mengharapkan agar orang lain memberikan ketenangan, kedamaian, dan bersikap bersahabat.

Hal ini berlaku dalam hubungan keluarga, hubungan antara pegawai di perusahaan, hubungan kemasyarakatan, mahupun persoalan hubungan dalam politik. Namun, untuk membina persahabatan dan menciptakan kedamaian dan keamanan diperlukan sikap mahu mengorbankan diri. Konflik dan keresahan tidak dapat dihindari jika orang-orang hanya berselindung pada ucapannya, jika mereka hanya mementingkan kesenangannya sendiri tanpa bersedia melakukan kompromi atau pengorbanan.

Bagaimanapun, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah tidak bersikap seperti itu. Orang-orang yang beriman tidak mementingkan diri sendiri, suka memaafkan, dan sabar. Bahkan ketika mereka dizalimi, mereka bersedia mengabaikan hak-hak mereka. Mereka menganggap bahawa kedamaian, keamanan, dan kebahagiaan orang lain lebih penting dibandingkan dengan kepentingan pribadi mereka, dan mereka menunjukkan sikap yang santun. Ini merupakan sifat mulia yang diperintahkan Allah kepada orang-orang beriman:

      “Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. ” (Q. s. Fushshilat: 34-5).

      “Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. ” (Q. s. an-Nahl: 125). 


Sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut, sebagai balasan atas perbuatan baiknya bagi orang-orang yang beriman, Allah mengubah musuh mereka menjadi "teman yang setia". Ini merupakan salah satu rahasia Allah. Bagaimanapun juga, hati manusia berada di tangan Allah. Dia mengubah hati dan fikiran siapa saja yang Dia kehendaki. Dalam ayat lainnya, Allah mengingatkan kita tentang pengaruh ucapan yang baik dan lemah lembut. Allah memerintahkan Nabi Musa dan Harun a. s. agar mendatangi Fir'aun dengan lemah lembut. Meskipun Fir'aun itu zalim, bongkak, dan kejam, Allah memerintahkan rasul-Nya agar berbincang kepadanya dengan lemah lembut. Allah menjelaskan alasannya dalam al-Qur'an:

      “Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbincanglah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudahmudahan ia ingat atau takut. ” (Q. s. Thaha: 43-4). 
Ayat-ayat ini memberitahukan kepada orang-orang yang beriman tentang sikap yang harus mereka terapkan terhadap orang-orang kafir, musuh-musuh mereka, dan orang-orang yang sombong. Tentu saja ini mendorong kepada kesabaran, kemahuan, kesopanan, dan kebijakan. Allah telah mengungkapkan sebuah rahasia bahawa Dia akan menjadikan perbuatan orang-orang beriman itu akan menghasilkan manfaat dan akan mengubah musuhmusuh menjadi teman jika mereka menaati perintah-Nya dan menjalankan akhlak yang baik.

Dimana Roh Kita

Hikmah Tolong Menolong 

Semoga dapat manfaat darinya.

Tiada ulasan: