Search This Blog

Followers

like Batu

Jumlah Paparan Halaman

Selasa, 7 Februari 2012

KISAH DAJJAL BAHG 9

                    Cao Dai

    Dan sesuatu yang berlaku di Indo-China (dekat dengan Asia Tenggara) wujud satu agama baru sejak 1926 iaitu agama Cao Dai yang menjadikan simbol satu mata sebagai simbol ketuhanan. Agama itu juga mengamalkan mistisism melalui ritual-ritual yang sukar difahami. Ia adalah petanda bahawa fitnah Dajjal sudah hampir, dia sudah pun dijadikan tuhan. Agama ini dianggap sebagai ajaran sesat di Vietnam, namun amalannya terus berkembang dengan pembiayaan dana dari sumber yang tidak diketahui. Pengembangan agama ini mungkin sengaja dipilih untuk ditempatkan di Indo-China kerana gugusan negara Asia ini sememangnya mempunyai banyak agama pelik yang tersendiri, ia menjadikan pergerakan agama Cao Dai ini berkembang dengan teratur.

Di dalam Al-Quran jelas mengatakan bahawa Tuhan yang wajib disembah hanyalah satu. Dan tiada tuhan lain selainnya. Di dalam surah Al-Ikhlas 1-4:

Katakanlah (wahai Muhammad): "(Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa;
"Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat;

"Ia tiada beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan;

"Dan tidak ada sesiapapun yang serupa denganNya".


Allah telah berfirman bahawa hanya ia yang layak disembah dan hanya padanya sahaja tempat kita meminta sebarang hajat. Dan ia tidaklah mempunyai sifat seperti manusia yang boleh beranak dan diperanakkan. Lihat wahai penganut Kristian, cuba kaji balik agama anda. Mungkin anda akan menemui cahaya kebenaran jika anda betul-betul buka minda dan gunakan akal yang dikurniakan.

Saya tambah petikan dari Kitab kamu yang mengatakan Tuhan itu esa. Mungkin ayat-ayat ini tidak sempat diubah oleh tangan-tangan ghaib yang telah mengubah Injil asal.

    Now this is eternal life: that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent.
    John 17:3

    Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.
    Yohanes (John) 17:3

Ini bukan ayat rekaan saya, ini adalah ayat kitab kamu sendiri! Kalau tidak percaya anda boleh buka sendiri kitab kamu dan lihat sendiri. Ayat di atas dengan jelas mengatakan hanya Allah tuhan yang benar dan Nabi Isa a.s itu adalah utusan Allah sahaja, bukan TUHAN!

    I am the Lord, and there is no other; besides me there is no god. I arm you, though you do not know me,
    so that they may know, from the rising of the sun and from the west, that there is no one besides me; I am the Lord, and there is no other.
    Isaiah 45:5-6

    Bahwa Akulah Tuhan dan tiada lain lagi; kecuali Aku tiadalah yang ilah adanya, maka Aku sudah mengikatkan pinggangmu, meskipun engkau tiada mengetahui akan Daku.
    Supaya dari pada masyrik sampai kepada magrib diketahui orang, bahwa kecuali Aku tiada ilah lagi, bahwa Akulah Tuhan dan tiadalah lain,
    Yesaya (Isaiah) 45:5-6


    Hear, O Israel: The Lord is our God, the Lord alone.
    Deuteronomy 6:4

    Dengarlah olehmu, hai Israel! sesungguhnya Hua, Allah kita, Hua itu esa adanya.
    Ulangan (Deuteronomy) 6:4


Tidakkah kamu mengkaji kitab-kitab kamu? Jika kamu rajin mengkaji, kamu akan menemui kebenaran yang mereka sembunyikan dari kamu! Carilah cahaya kebenaran, saya doakan kamu segera menemuinya sebelum terlambat.

Katakanlah (wahai Muhammad): "Wahai Ahli Kitab, marilah kepada satu Kalimah yang bersamaan antara kami dengan kamu, iaitu kita semua tidak menyembah melainkan Allah, dan kita tidak sekutukan denganNya sesuatu jua pun; dan jangan pula sebahagian dari kita mengambil akan sebahagian yang lain untuk dijadikan orang-orang yang dipuja dan didewa-dewakan selain dari Allah". Kemudian jika mereka (Ahli Kitab itu) barpaling (enggan menerimanya) maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah kamu bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam".
Al-Imran:64

Tiada ulasan: